Thông báo: MU VIỆT NAM - Game MU Season 6.9 Open Beta 13:00 26/09
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.